Haiku Engine

 
ajisai ya
yabu o ko niwa no
betsu zashiki
287